Tiêu chuẩn BAP

BAP (Best Aquaculture Practices) – Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất của tổ chức Global Aquaculture Alliance (GAA: Liên minh Thủy sản toàn cầu).

Tiêu chuẩn chứng nhận BAP được thực hiện cho nhiều lĩnh vực khác nhau từ trại giống, nhà máy thức ăn đến trang trại và nhà máy chế biến thuỷ sản.

Chứng nhận BAP tập trung chủ yếu vào các mảng trách nhiệm với xã hội, môi trường, sức khỏe động vật, an toàn thực phẩm và chương trình truy xuất nguồn gốc tự nguyện đối với các cơ sở thủy sản.

Các doanh nghiệp, trang trại nuôi trồng đạt được chứng nhận tiêu chuẩn nuôi trồng thuỷ sản BAP sẽ được cấp nhãn chứng nhận BAP in trên bao bì sản phẩm, thể hiện sự cam kết của nhà sản xuất với khách hàng trong việc cung cấp thủy sản sạch và được khai thác bền vững.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn BAP:

– Tiêu chuẩn BAP được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…

– Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng.

– Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BAP, tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn BAP:

– Giấy chứng nhận BAP dành cho trại nuôi sẽ chứng minh cho người mua thủy sản biết rằng nhà sản xuất có trách nhiệm quan tâm đến môi trường và xã hội.

– Đồng thời BAP cũng sẽ chứng minh những biện pháp an toàn thực phẩm có thể chấp nhận được cho trại nuôi. Nhiều khách hàng mong muốn đảm bảo sản xuất có trách nhiệm và an toàn thực phẩm, vì người tiêu dùng yêu cầu sản phẩm phải được sản xuất bằng phương pháp kỹ thuật có trách nhiệm. Chính vì vậy, giấy chứng nhận BAP mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo định vị thị trường và sản phẩm có giá thành cao.

– Giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản cuối cùng cũng sẽ trở thành nhu cầu cho xuất khẩu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Chương trình BAP là một khởi xướng cho giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản và được nhiều người mua thủy sản công nhận như là một tiêu chuẩn đáp ứng trong sản xuất có trách nhiệm cho sản phẩm an toàn.

– Giấy chứng nhận BAP rất có giá trị cho các trại nuôi cá tra tại Việt Nam.

– Và rất nhiều lợi ích khác…

Các yêu cầu khi áp dụng BAP/ACC:

– Chương trình BAP ra các tiêu chuẩn cho từng loại hình cơ sở, từ nhà máy sản xuất giống và thức ăn chăn nuôi trang trại đến nhà máy chế biến. Hiện chứng nhận trang trại và trại sản xuất giống tôm, cá hồi, cá rô phi, cá da trơn và cá tra trang trại, nhà máy chế biến thủy sản và nhà máy thức ăn chăn nuôi.

– Dự thảo của Uỷ ban kỹ thuật với đại diện các bên liên quan rộng rãi và được giám sát bởi một Uỷ ban giám sát tiêu chuẩn, tiêu chuẩn BAP toàn diện hơn các hệ thống chứng nhận khác.

– Tiêu chuẩn BAP đề cao tính cộng đồng và quan hệ của nhân viên, bảo tồn đa dạng sinh học của đất, quản lý nước, ma túy và quản lý hóa chất.