Tiêu chuẩn ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council) – Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản, là tổ chức độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận

Tiêu chuẩn ASC là một trong những chứng nhận uy tín trên thế giới về quản lý nuôi trồng thủy sản

Chứng nhận ASC là tiêu chuẩn tự nguyện, chứng nhận quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động do Hội đồng Quản lý nuôi trồng thủy sản (ASC) cấp kể từ năm 2012.

Tiêu chuẩn ASC bao gồm các nguyên tắc sau:

  1. Tuân thủ pháp luật (tuân thủ pháp luật, quyền hợp pháp ở tại đó).
  2. Bảo tồn môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học.
  3. Bảo tồn nguồn tài nguyên nước.
  4. Bảo tồn sự đa dạng của các loài và quần thể hoang dã (ví dụ: ngăn ngừa xổng thoát có thể gây nguy hiểm cho cá hoang dã).
  5. Sử dụng có trách nhiệm về thức ăn chăn nuôi và các nguồn tài nguyên khác.
  6. Sức khỏe động vật (không sử dụng kháng sinh và hóa chất không cần thiết).
  7. Trách nhiệm xã hội (ví dụ: không có lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn của người lao động, tự do hội họp, quan hệ cộng đồng).

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ASC:

– Tiêu chuẩn ASC được áp dụng cho tất cả các với các nhà nuôi trồng thủy sản, nhà chế biến thuỷ sản, các công ty bán lẻ và dịch vụ thực phẩm…vv. muốn có sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất về môi trường và xã hội.

 – Là một tiêu chuẩn tự nguyện, tập trung thực hiện trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản và dán nhãn thủy sản, trách nhiệm xã hội.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ASC

– Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng.

– Giải phóng được công việc mang tính chất tập trung của lãnh đạo. Giúp lãnh đạo có nhiều thời gian tập trung vào thực hiện chiến lược mang tầm vĩ mô hơn.

– Sản phẩm của bạn được công nhận theo tiêu chuẩn của ASC thì rất dễ dàng lưu hành ở mọi thị trường trên thế giới.

– Các hoạt động có tính hệ thống, mọi người đoàn kết, làm việc trong môi trường thoải mái.

– Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn thuỷ sản tốt nhất của người sản xuất.

– Chất lượng của sản phẩm & dịch vụ luôn ổn định.

– Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu.

– Và rất nhiều lợi ích khác…

Các yêu cầu chính khi thực hiên tiêu chuẩn ASC:

– Tính hợp pháp của vùng nuôi

– Sử dụng đất và nguồn nước

– Sự ô nhiễm của nước thải và quản lý chất thải

– Di truyền

– Quản lý thức ăn

– Quản lý dịch bệnh và thuốc thú y thủy sản

– Trách nhiệm xã hội và mâu thuẫn của người sử dụng.

– Người sản xuất phải ghi chép lại toàn bộ quá trình sản xuất để phòng ngừa khi xảy ra sự cố như là ngộ độc thực phẩm hay dư lượng hóa chất vượt ngưỡng cho phép và có thể truy nguyên được nguồn gốc.

– Điều cốt lỏi của bộ tiêu chuẩn ASC là sản phẩm đem bán hay lưu hành trên thị trường phải bảo đảm được các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của khách hàng, sản phẩm bắt buộc phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để khi cần có thể truy nguyên được nguồn gốc.

– Người sản xuất, lưu thông, phân phối đều có liên đới chịu trách nhiệm với sản phẩm của họ đối với mọi khách hàng trong và ngoài nước. Vì vậy, mỗi sản phẩm đều cần phải có lý lịch rõ ràng, được ghi chép tỷ mỹ và được kiểm tra định kỳ theo yêu cầu của từng loại sản phẩm.