Event

DIỄN ĐÀN THỦY SẢN KHU VỰC MEKONG

Event

SỰ KIỆN TẠI ĐẠI SỨ QUÁN HÀ LAN VIỆT NAM

Event

HỘI THẢO NGHỀ THỦY SẢN QUỐC TẾ LẦN THỨ 10
VÀ MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC THỦY SẢN ASEAN

CHỨNG NHẬN