Sản phẩm REXAQUA

Trong số nhiều hợp chất của Silicon, chỉ có silicic ổn định (đã được cấp bằng sáng chế) là khả dụng và có hoạt tính sinh học đối với tất cả các dạng Sự sống trên Trái đất. Các phân tử axit silicic hòa tan trong nước và dễ dàng bị hấp thụ bởi hầu hết các loài động vật kể cả cá và tôm.

Axit silicic, hợp chất silicon sinh học duy nhất, là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển và hệ thống miễn dịch trong sự phát triển của tất cả các sinh vật. Ngay sau khi axit silicic ổn định thêm được thêm vào ao hoặc hồ, tất cả các sinh vật nước sẽ sinh lợi

Các thử nghiệm được thực hiện trong các ao nuôi trồng thủy sản đã chứng minh rằng tảo cát và các loại động vật phù du khác nhau sinh lợi từ silic khả dụng và tiếp theo là tôm và cá, những loài ăn tảo cát và động vật phù du. Hơn nữa, do tốc độ phát triển của tảo cát cao hơn, chất lượng nước cũng sẽ được cải thiện.