REX Orange

REX Orange là một công thức dựa trên silicic đặc biệt được phát triển cho cây ăn quả (ví dụ như dâu tây) và cây sản xuất quả / hạt. REX Orange được pha chế cho cây ăn quả (táo, lê, mơ, mận, anh đào và ô liu) và cây có hạt (hạnh nhân, quả hồ trăn, cây phỉ và quả óc chó).

Cây trồng được xử lý bằng REX Orange có:

 1. Tăng năng suất cây trồng từ 5% & 20%;
 2. Khả năng chống căng thẳng sinh học tốt hơn, tức là;
  – Bệnh / Nhiễm trùng;
  – Côn trùng;
 3. Kết quả là giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (lên đến 50%);
 4. Khả năng chống lại căng thẳng phi sinh học tốt hơn; tức là;
  – Hạn hán (tiêu thụ nước thấp hơn mà không có thiệt hại về cây trồng lên đến 40%);
  – Bão tố;
 5. Cải thiện khả năng ra hoa và đậu trái;
 6. Nồng độ đường trái cây cao hơn;
 7. Tăng thời hạn sử dụng.