REX Green

REX Green là một công thức dựa trên silicic đặc biệt được phát triển cho cây trồng trong nhà kính. REX Green được pha chế đặc biệt cho cà chua, ớt, dưa chuột, hoa và các loại cây trồng trong nhà kính khác.

Cây trồng được xử lý bằng REX Green có:

  1. Tăng năng suất cây trồng từ 5% & 25%;
  2. Sử dụng ánh sáng tốt hơn;
  3. Khả năng chống căng thẳng sinh học tốt hơn, tức là;:
    1.Bệnh / Nhiễm trùng;
    2.Côn trùng;
  4. Nồng độ đường trái cây cao hơn;
  5. Chất lượng hoa tốt hơn;
  6. Tăng thời hạn sử dụng.