KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM REXAQUA VỀ TÔM Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Hiệu quả nước ao trong xanh hơn các ao khác chứng tỏ sự phát triển của tảo – thức ăn cho tôm, ôxy hòa tan cũng được cải thiện đáng kể so với ao không sử dụng không sử dụng sản phẩm REXAQUA. Ngoài ra, số lượng khí độc như NH3, NO2 được giảm xuống, và cải thiện độ pH.

Với giai đoạn 1 và 2, sau khi kết thúc từng giai đoạn đều ghi nhận các chỉ tiêu tăng trưởng của tôm, tỷ lệ sống của tôm tăng lên rõ rệt so với ao không sử dụng chế phẩm REXAQUA, kích thước và trọng lượng tôm giống cũng như tôm sau nuôi trong giai đoạn trước khi tăng trưởng. sân khấu cũng đã tăng lên đáng kể.

Tôm trong giai đoạn trước tăng trưởng, 12 ngày – Trong ao đối chứng.

Tôm trong giai đoạn trước khi tăng trưởng – Trong ao REXAQUA.

Ao tôm trong giai đoạn trước khi tăng trưởng

Sự khác biệt giữa tôm sử dụng và tôm không sử dụng sản phẩm REXAQUA.

Ở bên trái, tôm được sử dụng REXAQUA phát triển nhanh hơn, khỏe hơn và không bị bệnh

Ở bên phải, tôm không sử dụng REXAQUA phát triển chậm hơn và mắc một số bệnh