kết quả

Mô hình trình diễn trên lúa

Bón phân qua lá là một trong những cách tiếp cận hiệu quả trong việc nâng cao hiệu quả hấp thụ hiện nay. Sự hấp thu chất dinh dưỡng của lá nhanh hơn nhiều so với sự hấp thu của rễ. Vì vậy, bón phân qua lá là giải pháp được lựa chọn khi nhận thấy các triệu chứng thiếu hụt, và việc khắc phục kịp thời các thiếu hụt là cần thiết. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ nhanh chóng qua tán lá, cung cấp cho cây những chất dinh dưỡng còn thiếu và củng cố nó.

Axit silicic đặc biệt quan trọng đối với cây trồng. Nó hoạt động như một chất kích thích sinh học cho sự phát triển của cây và giúp cây vượt qua các bệnh nhiễm trùng và các yếu tố căng thẳng như nóng, hạn và mặn.

Sau khi quan sát các cây trồng bón OPTIRICE, chúng tôi đã ghi lại số liệu sau đó tiến hành báo cáo này cho bạn thấy tác động tích cực của việc bón lá Acid Silicic ổn định trên lá đối với các tính trạng hình thái và sinh lý của cây lúa ở các nồng độ khác nhau trong điều kiện Việt Nam về khí hậu, tập quán canh tác địa phương cũng như các kỹ thuật

Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

Phương pháp: cấy

Địa điểm: Nghệ An (miền trung)

Hình ảnh 1: Cuộc họp trước khi thực hiện thí nghiệm tại văn phòng.

Hình 2 & 3: Kết quả được đánh giá cao sau gần 2 tháng.

2. Miền Nam Việt NamPhương pháp: cây con trực tiếpVị trí: tỉnh An Giang (miền nam)

HÌnh 4 & 5: Thăm nông dân và cánh đồng áp dụng Opti Rice.

Hình 6 & 7: Kết quả khả quan của cây trồng.

Kết luận, phân tích thống kê này cho thấy ảnh hưởng tích cực của Opti Rice đến các thông số sinh trưởng của lúa nước.