Ký kết hợp tác với Viện nuôi trồng thủy sản

Sáng 25-12, Viện Nuôi trồng thủy sản – Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty TNHH Rexil Asia (tỉnh Nghệ An) và Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
<span style=
Công ty TNHH Rexil Asia ký kết hợp tác với Viện Nuôi trồng thủy sản .
Theo đó, Viện Nuôi trồng thuỷ sản sẽ hợp tác với các bên về tổ chức các hoạt động đào tạo sinh viên; hợp tác nghiên cứu ứng dụng; trao đổi thông tin về tài liệu, học thuật và sử dụng, dự báo về nguồn nhân lực…
Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
Đối với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, hai bên còn thiết lập và tạo dựng dự án nuôi thủy sản nước ngọt tại thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, xây dựng mô hình điểm tại tỉnh Ninh Thuận về thủy sản nước ngọt nhằm mở rộng nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng.
Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác với Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
Doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên của viện.

Ngoài ra, tại chương trình, Viện Nuôi trồng thuỷ sản tổ chức toạ đàm hướng nghiệp cho khoảng 300 sinh viên. Dịp này, một số doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên của viện.

Được biết, Viện Nuôi trồng thủy sản hiện có 3 bậc đào tạo gồm: đại học (cấp bằng kỹ sư), thạc sĩ, tiến sĩ. Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư và hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ ngành thuỷ sản. Viện đã và đang ký kết hợp tác đào tạo với hơn 30 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now